Brewery International

Om oss

Brewery International Sweden AB startade sin verksamhet i Sverige 2005 och har på kort tid blivit en viktig aktör på den svenska ölmarknaden. Vår försäljning sker direkt till restauranger, via grossister och till Systembolaget.

MARKANT ÖKNING

Vi har sett en markant försäljningsökning av import öl. Vi blir mer och mer medvetna om det stora utbudet i takt med ett mer globalt resande. Priset på importerat öl har närmat sig priset på svenskproducerat öl vilket gjort oss mer konkurrenskraftiga.

UNGT DYNAMISKT FÖRETAG

Vi är ett ungt dynamiskt företag med nära samarbete mellan kollegor och delägare i Danmark och Norge. Under kategorin ”Produkter” finner ni vårt stora urval produkter som vi idag tillhandahåller.

ÖLSORTER FÖR ALLA TILLFÄLLEN

Spanien, England, Skottland, Belgien, Finland, Italien, USA, Irland, Australien, Grekland, Tjeckien och Tyskland är länder vi importerar från – vi har ölsorter för alla tillfällen. På produktsidorna kan ni ladda ner logotyp, bild och produktblad för våra olika varumärken.

Tack alla kunder och samarbetspartners som är delaktiga i vår fortsatta utveckling.

VD Helge Olsen

Nyhetsbrev
  • BMP Group

Sverige

  • Brewery International Sweden AB
  • Mission Wine & Spirit AB

Norge

  • Brewery International AS
  • Mission Wine & Spirit AS

Danmark

  • Premium Beer Import A/S